Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.11

Informatie geldend op 01-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

  1. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
    Artikel 6.1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikel 118t
  2. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
    Artikel 1.7a
Terug naar begin van de pagina