Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-05-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a.11

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Acccreditatiebesluit WHW

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

 1. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen 5a.2, 5a.2a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5a

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 1.7a
 3. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel 3.87a
Terug naar begin van de pagina