Provinciewet

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 114

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingen voor de regelgeving
    Artikelen: 2.13, 7.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

Bij Stb. 2003/17 zijn in de artikelen X en XIV-XVI bepalingen betreffende de toepassing gepubliceerd.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
12-03-2003 Wijziging 16-01-2003 Stb. 2003, 17 28384 16-01-2003 Stb. 2003, 18 Inwtr. 1
16-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 13 27547 20-12-2001 Stb. 2002, 13
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 668 23086 16-12-1993 Stb. 1993, 668
01-01-1994 Nieuwe-regeling 10-09-1992 Stb. 1992, 550 19836 15-12-1993 Stb. 1993, 667

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.1)

Terug naar begin van de pagina