Wet luchtvaart

Geldend van 10-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.23

Informatie geldend op 10-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening
  2. Regeling luchtvaartnavigatiediensten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening
    Artikel: 1a
  2. Wet luchtvaart
    Artikel: 5.10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

    Terug naar begin van de pagina