Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:48

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 3.7

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 7:14, 7:27
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.8, 6.14
 4. Algemene douanewet
  Artikel 1:18
 5. Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties
  Bijlage I
Terug naar begin van de pagina