Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 07-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2021.
Geldend van 01-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:44

Informatie geldend op 01-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:26, 4:123, 6:8, 7:14, 7:27
 2. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 6.14
 3. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.2.1a
 4. Mededingingswet
  Artikelen: 9, 13, 15, 89a
 5. Meststoffenwet
  Artikel: 97
 6. Onteigeningswet
  Artikelen: 64a, 78, 80
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.9a, 3.12, 3.2, 6.5
 8. Wet milieubeheer
  Artikelen: 7.38, 13.10, 14.3, 19.1b
 9. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.31, 3.8, 6.14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 3.6

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 19.3, 19.5, 7.38
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:26
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 2.48
 4. Arbeidstijdenwet
  Artikel 7:1
 5. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel 12
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
01-07-2005 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuw 14-10-1993
samen met
23-12-1993
Stb. 1993, 581
samen met
Stb. 1993, 690
22601
samen met
23258
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven