Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m 25-02-2021

Annuleren

Artikel 7:9

Wanneer na het horen aan het bestuursorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

Annuleren
Naar boven