Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-04-2020 t/m 14-04-2020

Annuleren

Artikel 4:112

  • 1 Het bestuursorgaan maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

  • 2 Bij wettelijk voorschrift kan een andere termijn worden vastgesteld.

  • 3 De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.

Annuleren
Naar boven