Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-04-2020 t/m 14-04-2020

Annuleren

Artikel 4:106

Het bestuursorgaan kan de verjaring ook stuiten door een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112, een beschikking tot verrekening of een dwangbevel dan wel door een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel.

Annuleren
Naar boven