Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 21-07-2019 t/m 30-09-2019

Annuleren

Artikel 4:84

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Annuleren
Naar boven