Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 21-07-2019 t/m 30-09-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:49

Informatie geldend op 21-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:14, 7:27
 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 3. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 3.7

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 7:14, 7:27
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.8, 6.14
 4. Algemene douanewet
  Artikel 1:18
 5. Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties
  Bijlage I
Terug naar begin van de pagina