Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 02-04-2019 t/m 30-06-2019

Annuleren

Artikel 5:11

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Annuleren
Naar boven