Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 02-04-2019 t/m 30-06-2019

Artikel 5:11

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Terug naar begin van de pagina