Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 02-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:8

Informatie geldend op 02-04-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:11, 4:118, 4:12, 4:9, 7:1a
 2. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 3. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen
  Artikel: 4
 4. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 6
 5. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 6. Gemeentewet
  Artikelen: 46, 49
 7. Gezondheidswet
  Artikel: 44a
 8. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 9. Jeugdwet
  Artikel: 9.8
 10. Kadasterwet
  Artikelen: 56a, 87a, 94a, 110a
 11. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 24
 12. Landbouwwet
  Artikel: 23a
 13. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 2
 14. Meststoffenwet
  Artikel: 96
 15. Militaire Ambtenarenwet 1931
  Artikel: 11
 16. Provinciewet
  Artikelen: 45, 49
 17. Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder
  Artikel: 4
 18. Spelregels bij concentratiezaken
  Tekst: tekst
 19. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.17
 20. Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Artikel: 7
 21. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 23. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2n
 24. Waterschapswet
  Artikel: 41
 25. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 15b
 26. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19g
 27. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 33
 28. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 40
 29. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 19a
 30. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 4
 31. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 80
 32. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18pa
 33. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 78
 34. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:99
 35. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 74
 36. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: 6
 37. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 32h
 38. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48p
 39. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 63
 40. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 41. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina