Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 09-11-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:49

Informatie geldend op 09-11-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:14, 7:27
 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 3. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

afdeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 7:14, 7:27
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.8, 6.14
 4. Algemene douanewet
  Artikel 1:18
Terug naar begin van de pagina