Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:9

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 1.3
 2. Regeling inburgering
  Bijlage: 4
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 3.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:16
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Besluit adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
  Artikel 5
 4. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina