Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4.1.3

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Algemeen, rechtsvragen en fiscaal uitvoeringsbeleid
  Tekst: tekst
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 4. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 5. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 7. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 3. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
  Bijlage , behorende bij artikel 15
Terug naar begin van de pagina