Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:25

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 5:26, 5:27, 5:29, 5:30
 2. Gemeentewet
  Artikel: 174a
 3. Waterstaatswet 1900
  Artikel: 12a
 4. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 170, 174
 5. Woningwet
  Artikel: 26

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-03-2003)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 264 29702 25-06-2009 Stb. 2009, 266 Alg. 1
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. De artikelen III en IV van Stb. 2009/264 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

 2. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.2)

Terug naar begin van de pagina