Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:17

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS
  Artikel: 4
 2. Besluit vaststelling regelen ex artikel 15 van de Wet op de naburige rechten
  Artikel: 6
 3. Comptabiliteitswet 2001
  Artikelen: 91, 92
 4. Gezondheidswet
  Artikel: 39
 5. Havennoodwet
  Artikel: 20
 6. In- en uitvoerwet
  Artikel: 12b
 7. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikel: 15
 8. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 83b
 9. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 15
 10. Loodsenwet
  Artikel: 49
 11. Mededingingswet
  Artikelen: 51, 54, 55, 70
 12. Noodwet Geneeskundigen
  Artikel: 31a
 13. Overgangswet elektriciteitsproductiesector
  Artikel: 12
 14. Pleegkinderenwet
  Artikel: 8
 15. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 16. Prijzenwet
  Artikel: 5
 17. Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart
  Artikel: 3
 18. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 32
 19. Spoorwegwet 1875
  Artikel: 10
 20. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.7
 21. Vaarplichtwet
  Artikel: 24
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 23. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 63
 24. Wet geluidhinder
  Artikel: 173
 25. Wet hygiƫne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 25
 26. Wet intrekking Wet stimulering zeescheepvaart
  Artikel: III
 27. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 88a
 28. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 13
 29. Wet milieubeheer
  Artikelen: 15.14, 21.3
 30. Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikel: 63a
 31. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 32. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 54
 33. Wet op de loonvorming
  Artikel: 15
 34. Wet op de openluchtrecreatie
  Artikel: 36
 35. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
  Artikel: 55a
 36. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  Artikel: 44
 37. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 9
 38. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 170, 175
 39. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 118f
 40. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 41. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 9.3
 42. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 9.3
 43. Wet zwerfstromen
  Artikel: 5
 44. Woningwet
  Artikel: 119
 45. Ziekenfondswet
  Artikel: 1x
Terug naar begin van de pagina