Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:13

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit vaststelling regelen ex artikel 15 van de Wet op de naburige rechten
  Artikel: 6
 2. Binnenschepenwet
  Artikel: 49
 3. Comptabiliteitswet 2001
  Artikelen: 91, 92
 4. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 115
 5. Gezondheidswet
  Artikel: 39
 6. Havennoodwet
  Artikel: 19
 7. In- en uitvoerwet
  Artikel: 12b
 8. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikel: 15
 9. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 65, 83b
 10. Locaalspoor- en Tramwegwet
  Artikel: 10
 11. Loodsenwet
  Artikel: 49
 12. Pensioen- en spaarfondsenwet
  Artikel: 22
 13. Plantenziektenwet
  Artikel: 11
 14. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 15. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 32
 16. Spoorwegwet 1875
  Artikelen: 10, 71
 17. Vaarplichtwet
  Artikel: 24
 18. Vorderingswet
  Artikel: 33
 19. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 20. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 49
 21. Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
  Artikel: 20
 22. Wet geluidhinder
  Artikel: 173
 23. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 17
 24. Wet hygiƫne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 25
 25. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 88a
 26. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 13
 27. Wet milieubeheer
  Artikelen: 15.14, 21.3
 28. Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikel: 63a
 29. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 54
 30. Wet op de loonvorming
  Artikel: 15
 31. Wet op de openluchtrecreatie
  Artikel: 36
 32. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
  Artikel: 55a
 33. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  Artikel: 44
 34. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 9
 35. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 170, 175
 36. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 118f
 37. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 38. Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
  Artikel: 16
 39. Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
  Artikel: 19
 40. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikelen: 17, 19
 41. Wet zwerfstromen
  Artikel: 5
 42. Woningwet
  Artikel: 119
 43. Ziekenfondswet
  Artikel: 1x
Terug naar begin van de pagina