Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:8

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.2

 1. Ziektewet
  Artikel 45b
 2. Warenwet
  Artikel 32e
 3. Pensioen- en spaarfondsenwet
  Artikel 23e
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel 17d
 5. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel 17b
 6. Ontgrondingenwet
  Artikel 26
 7. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 29b
 8. Toeslagenwet
  Artikel 14b
 9. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 20b
 10. Werkloosheidswet
  Artikel 27b
 11. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 20b
 12. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel 11e
 13. Postwet
  Artikel 15f
 14. Wet toezicht beleggingsinstellingen
  Artikel 33f
 15. Wet toezicht kredietwezen 1992
  Artikel 90f
 16. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
  Artikel 188f
 17. Wet financiële betrekkingen buitenland 1994
  Artikel 9e
 18. Algemene bijstandswet
  Artikel 14b
 19. Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
  Artikel 93f
 20. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel 48f
 21. Arbeidstijdenwet
  Artikel 7:1
 22. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel 14
 23. Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996
  Artikel 13e
 24. Besluit biotechnologie bij dieren
  Artikel 12
 25. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel 1.13
 26. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 49
 27. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel 41
 28. Mededingingswet
  Artikelen 13, 15, 23, 60, 66, 78, 84, 9
 29. Wet inburgering nieuwkomers
  Artikel 19
 30. Infectieziektenwet
  Artikel 34
 31. Telecommunicatiewet
  Artikel 15.9
 32. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen 12, 16, 35
 33. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 69
 34. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen 95, 96
 35. Wet arbeid en zorg
  Artikel 7:17
 36. Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel 24
 37. Beleidsregels van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit terzake de uitvoering van het opleggen van een last onder dwangsom
  Artikel 3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.2
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 5. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 6. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 2. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikel 5.1
Terug naar begin van de pagina