Regeling toezicht naleving Tabakswet

[Regeling vervallen per 20-05-2016.]
Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-01-2012.
Geldend van 19-01-2012 t/m 19-05-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 19-01-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-01-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-05-2016 Intrekking-regeling 10-05-2016 Stcrt. 2016, 25446 966398-150196-WJZ 04-05-2016 Stb. 2016, 178 Inwtr. 1
24-06-1992 Nieuwe-regeling 26-05-1992 Stcrt. 1992, 117 DGVGZ/ADT92.342 26-05-1992 Stcrt. 1992, 117

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Tabakswet (implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten) (Stb. 2016, 175) in werking treedt.1)
Naar boven