Regeling toezicht naleving Tabakswet

[Regeling vervallen per 20-05-2016.]
Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-01-2012.
Geldend van 19-01-2012 t/m 19-05-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 19-01-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-01-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-05-2016 Intrekking-regeling 10-05-2016 Stcrt. 2016, 25446 966398-150196-WJZ 04-05-2016 Stb. 2016, 178 Inwtr. 1
19-01-2012 Wijziging 10-01-2012 Stcrt. 2012, 883 DWJZ-3098167 10-01-2012 Stcrt. 2012, 883
27-07-2002 tot 10-07-2002 Wijziging 19-07-2002 Stcrt. 2002, 140 DWJZ/SWW-2301871 19-07-2002 Stcrt. 2002, 140
15-11-2000 Wijziging 20-10-2000 Stcrt. 2000, 207 DWJZ/SWW-2117068 20-10-2000 Stcrt. 2000, 207
29-01-1999 Wijziging 11-12-1998 Stcrt. 1999, 18 DWJZ-U-981445 11-12-1998 Stcrt. 1999, 18
24-06-1992 Nieuwe-regeling 26-05-1992 Stcrt. 1992, 117 DGVGZ/ADT92.342 26-05-1992 Stcrt. 1992, 117

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Tabakswet (implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten) (Stb. 2016, 175) in werking treedt.1)
Naar boven