Aanwijzing speciale beschermingszones; Bargerveen

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-05-1992.
Geldend van 19-05-1992 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 19-05-1992

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-05-1992)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te 's-Gravenhage.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-05-1992 Nieuwe-regeling 12-05-1992 Stcrt. 1992, 94 J.927235 12-05-1992 Stcrt. 1992, 94

Annuleren

Naar boven