Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 18-12-2004 t/m 31-08-2007

Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht Plantenziektewet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10 van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:

  • 1. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • 2. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • 3. de ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet van 27 februari 1987 houdende wijziging van de Plantenziektenwet.

's-Gravenhage, 17 januari 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven