Uitvoeringsregeling accijns

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20549 DB2009-735M 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20549
01-01-1992 Nieuwe-regeling 20-12-1991 Stcrt. 1991, 252 WV91/440 19-12-1991 Stb. 1991, 740
01-01-1992 Nieuwe-regeling 20-12-1991 Stcrt. 1991, 252 WV91/440 Stb. 1991, 740 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de accijns in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina