Wet verhoging accijns sigaretten en kerftabak

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1993.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-1993

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet verhoging accijns sigaretten en kerftabak
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1993)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Nieuwe-regeling 19-12-1991 Stb. 1991, 739 22351 19-12-1991 Stb. 1991, 739
Naar boven