Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 28-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 04-11-2022.
Geldend van 04-11-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 92a

Informatie geldend op 04-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Burgerlijk Wetboek Boek 3
    Artikel: 95

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Burgerlijk Wetboek Boek 8
    Artikelen 416, 49, 923

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-11-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2008 Vervallen 25-02-2008 Stb. 2008, 70 30876 02-04-2008 Stb. 2008, 105
01-12-2002 Nieuw 07-11-2002 Stb. 2002, 545 28239 18-11-2002 Stb. 2002, 561 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2002/545 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)

Annuleren

Naar boven