Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 26-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 04-11-2022.
Geldend van 04-11-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 87a

Informatie geldend op 04-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Burgerlijk Wetboek Boek 8
    Artikelen 416, 49, 923

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-11-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36036
01-07-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
27-08-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 225 34097 14-08-2015 Stb. 2015, 319
01-07-2009 Nieuw 12-06-2009 Stb. 2009, 255 31255 17-06-2009 Stb. 2009, 256

Annuleren

Naar boven