Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-11-2022.
Geldend van 04-11-2022 t/m 24-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 15b

Informatie geldend op 04-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995
    Artikel: 11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
    Artikelen 505, 566, 584d

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-11-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-03-2017 Vervallen 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
01-01-2017 Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271 02-06-2016 Stb. 2016, 218
19-05-2004 Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 189 28851 07-05-2004 Stb. 2004, 207 Inwtr. 1
21-05-2003 Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 199 27743 08-05-2003 Stb. 2003, 199
01-01-2002 Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
Naar boven