Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 27-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 238

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Faillissementswet
  Artikel: 35

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 438a
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel 438a
 3. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel 438a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
01-07-2009 Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 255 31255 17-06-2009 Stb. 2009, 256
11-04-2007 Wijziging 08-03-2007 Stb. 2007, 123 30165 08-03-2007 Stb. 2007, 123
01-05-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 145 23657 09-03-1995 Stb. 1995, 145
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Nieuwe-regeling 09-05-1980 Stb. 1980, 430 3770 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Naar boven