Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 229

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 7.17.1.11, 80, 936
 2. Onteigeningswet
  Artikel: 43

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 1

  Verwijzingen naar Titel 9

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
   Artikel 438a
  2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
   Artikel 438a
  3. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
   Artikel 438a
Terug naar begin van de pagina