Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 10-03-2017 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 239

Informatie geldend op 10-03-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 86c, 198
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 7.17.3.6c, 971
 3. Faillissementswet
  Artikelen: 63b, 241b
 4. Invorderingswet 1990
  Artikel: 24
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 438a
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel 438a
Terug naar begin van de pagina