Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 10-03-2017 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Afdeling 1

Informatie geldend op 10-03-2017

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 9

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikel 438a
  2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
    Artikel 438a
Terug naar begin van de pagina