Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 31-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 10-03-2017.
Geldend van 10-03-2017 t/m 31-08-2017

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Titel 3

Informatie geldend op 10-03-2017

Regelgeving die op dit titeldeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Overzicht van wijzigingen voor dit titeldeel

(geldig op 10-03-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600

Annuleren

Naar boven