Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 07-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 10-03-2017.
Geldend van 10-03-2017 t/m 31-08-2017

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Afdeling 1B

Informatie geldend op 10-03-2017

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
    Artikelen 505, 566, 584d

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 10-03-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-05-2003 Vernummering 08-05-2003 Stb. 2003, 199 27743 08-05-2003 Stb. 2003, 199 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Voorheen afdeling 1A.1)

Annuleren

Naar boven