Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 01-01-2017 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 249

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 1
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikel: 254
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 54, 138
 4. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 86, 110

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 438a
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel 438a
Terug naar begin van de pagina