Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 231

Informatie geldend op 01-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Pandhuiswet 1910
  Artikel 57

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 438a
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel 438a
Terug naar begin van de pagina