Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 21-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2023.
Geldend van 18-02-2023 t/m 30-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2

Informatie geldend op 18-02-2023

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1aa

  1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
    Artikel 197a
  2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
    Artikel 47

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 18-02-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-04-2022 Nieuw 20-04-2022 Stb. 2022, 164 35734 20-04-2022 Stb. 2022, 164 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2022/164 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven