Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 50aj

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 50ah, 50ak, 50al
 2. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 8.4b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1aa

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 197a
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 47

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-04-2022 Nieuw 20-04-2022 Stb. 2022, 164 35734 20-04-2022 Stb. 2022, 164 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel V van Stb. 2022/164 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven