Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 04-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 84

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 88
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 58, 86, 87, 88
 3. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 93

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2b

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 200*, 211b
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 129a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Nieuw 05-10-2016 Stb. 2016, 360 34442 17-11-2016 Stb. 2016, 438
Naar boven