Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 05-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 223

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 201

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 205, 206, 206a, 207, 208a, 208b, 208c, 208d, 208g, 208h
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 108
 3. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikelen 55, 9
 4. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel 143
 5. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-09-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2003 Nieuw 21-11-2002 Stb. 2002, 587 26089 02-06-2003 Stb. 2003, 230
Naar boven