Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geldend van 26-11-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 240

Informatie geldend op 26-11-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit kleine herstellingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit kleine herstellingen
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Onderafdeling 1

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 262

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 205, 206, 206a, 207, 208a, 208b, 208c, 208d, 208g, 208h
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 108
 3. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikelen 55, 9
 4. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel 143
 5. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 5

 1. Successiewet 1956
  Artikel 21
 2. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 76s
 3. Leegstandwet
  Artikel 16
 4. Wet op de expertisecentra
  Artikel 106
 5. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel 5.20
 6. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikel 1
 7. Wet primair onderwijs BES
  Artikel 92
Terug naar begin van de pagina