Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geldend van 26-11-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie voor Afdeling 1

Informatie geldend op 26-11-2015

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 205, 206, 206a, 207, 208a, 208b, 208c, 208d, 208g, 208h
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 108
 3. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikelen 55, 9
 4. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel 143
 5. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina