Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 04-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 119a

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 11

 1. Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding
  Artikel 2
 2. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2022 Wijziging 30-03-2022 Stb. 2022, 146 35769 03-05-2022 Stb. 2022, 175
01-07-2017 Wijziging 18-04-2017 Stb. 2017, 170 34559 18-04-2017 Stb. 2017, 171
16-03-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 647 33171 21-12-2012 Stb. 2013, 9
01-12-2002 Nieuw 07-11-2002 Stb. 2002, 545 28239 18-11-2002 Stb. 2002, 561 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2002/545 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)

Annuleren

Naar boven