Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 120

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit wettelijke rente

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 11

 1. Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding
  Artikel 2
 2. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
16-03-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 647 33171 21-12-2012 Stb. 2013, 9
01-12-2002 Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 545 28239 18-11-2002 Stb. 2002, 561 Inwtr. 1
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2002/545 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)

Annuleren

Naar boven