Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 21-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 132

Informatie geldend op 21-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

  1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
    Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 12

    Verwijzingen naar Titel 1

    1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
      Artikel 2
Terug naar begin van de pagina