Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 21-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 109

Informatie geldend op 21-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 167
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 181
 3. Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade
  Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 10

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 24
 2. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel 7
 3. Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding
  Artikel 2
 4. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina