Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2018

Annuleren

Artikel 163

Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.

Annuleren
Naar boven