Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2018

Artikel 163

Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.

Terug naar begin van de pagina