Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 119

Informatie geldend op 01-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:98
 2. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019
  Artikel: 11
 3. Besluit wettelijke rente
  Artikel: 1
 4. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikelen: 120, 125
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 7.12.18, 128a, 768
 6. Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2011
  Artikel: 6
 7. Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2012
  Artikel: 6
 8. Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2013
  Artikel: 6
 9. Heffingsverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2014
  Artikel: 6
 10. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2003
  Artikel: 6
 11. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2004
  Artikel: 6
 12. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2005
  Artikel: 6
 13. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2006
  Artikel: 6
 14. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2007
  Artikel: 6
 15. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2008
  Artikel: 6
 16. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2009
  Artikel: 6
 17. Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2010
  Artikel: 6
 18. Invorderingswet 1990
  Artikel: 29
 19. Meststoffenwet
  Artikel: 93
 20. Pensioenwet BES
  Artikel: 22a
 21. Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013
  Artikel: 4
 22. Regeling tarieven Plantenziektenwet
  Artikelen: 19, 28, 37, 46
 23. Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol
  Artikel: 2
 24. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, CuraƧao en Sint Maarten
  Artikel: 9
 25. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003
  Artikel: 6
 26. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2004
  Artikel: 6
 27. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2005
  Artikel: 6
 28. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2006
  Artikel: 6
 29. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2010
  Artikel: 6
 30. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2012
  Artikel: 6
 31. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2013
  Artikel: 6
 32. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2014
  Artikel: 6
 33. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2007
  Artikel: 6
 34. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2008
  Artikel: 6
 35. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2009
  Artikel: 6
 36. Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie bedrijfschap Horeca en Catering 2011
  Artikel: 6
 37. Verordening bestemmingsheffing subsidieverstrekking Bedrijfschap Horeca en Catering 2011
  Artikel: 6
 38. Verordening bestemmingsheffing subsidieverstrekking Bedrijfschap Horeca en Catering 2012
  Artikel: 6
 39. Verordening bestemmingsheffing subsidieverstrekking Bedrijfschap Horeca en Catering 2013
  Artikel: 6
 40. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.6
 41. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 4:70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 6

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 11

 1. Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding
  Artikel 2
 2. Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina