Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geraadpleegd op 29-05-2023.
Geldend van 01-07-2016 t/m 30-12-2016

Annuleren

Artikel 179

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Annuleren
Naar boven